Jak pozyskać środki na własny biznes?

Odpowiednie zaplecze finansowe to jeden z ważniejszych aspektów podczas zakładania własnego biznesu. Pozyskanie odpowiednich funduszy jest często jedną z najbardziej kłopotliwych kwestii dla młodych stażem przedsiębiorców, choć jednocześnie to jedyny sposób, by rozpocząć działalność. Skąd wziąć pieniądze na towary, wyposażenie czy sprzęty? Oto kilka możliwych rozwiązań na pozyskanie środków na rozkręcenie własnego interesu.

Kredyt inwestycyjny

Wielu przyszłych przedsiębiorców w pierwszej kolejności zwraca się z prośbą o pożyczkę na inwestycję do rodziny lub przyjaciół, a gdy ta opcja zawodzi, kieruje się do banku z pytaniem o możliwość przyznania kredytu na rozpoczęcie działalności. Trzeba jednak zaznaczyć, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, bank może narzucić wysokie koszty kredytu tj. odsetki. Decydując się na pożyczkę bankową, warto postarać się przyznanie kredytu inwestycyjnego, który pozwala pozyskać sporą ilość gotówki w dość krótkim czasie.

Dotacje unijne

Dla osób chcących spróbować własnych sił w biznesie przeznaczone są także pieniądze unijne, które mogą przybrać postać: mikropożyczki (z korzystnym oprocentowaniem i możliwością rozłożenia spłaty rat na dłuższy okres) lub świadczenia bezzwrotnego przy założeniu, że pozyskane pieniądze zostaną spożytkowane zgodnie z warunkami umowy i przygotowanym wcześniej biznesplanem. O pieniądze z dotacji unijnych może ubiegać się każda osoba fizyczną, która chce założyć działalność gospodarczą, jednak szczególne ułatwienia w uzyskaniu tej formy pomocy finansowej posiadają osoby bezrobotne, zamieszkujące tereny wiejskie, osoby przed ukończeniem 30. roku życia lub po ukończeniu 45. roku życia.

Zakładanie działalności gospodarczej – jak otrzymać dotacje z urzędu pracy?

Aniołowie biznesu i venture capital

Ciekawym pomysłem na rozwój swojego biznesu może być skorzystanie z pomocy tzw. aniołów biznesu czy funduszy venture capital. To osoby prywatne oraz podmioty rynku kapitałowego, które inwestują w małe lub średnie przedsiębiorstwa we wczesnym stadium ich rozwoju. Bardzo ważnym kryterium jest w tym przypadku ocena prawdopodobieństwa, czy dana firma i pomysł na biznes jest w stanie przynieść w przyszłości zysk i wysoką stopę zwrotu zainwestowanych pieniędzy.

Crowdfunding

Coraz częściej spotykaną formą pozyskiwania funduszy na rozwój biznesu jest również crowdfunding, który polega na wspieraniu różnego rodzaju projektów przez społeczeństwo. W największym skrócie to społeczna inicjatywa, która finansowana jest poprzez dużą ilość drobnych i jednorazowych wpłat od zainteresowanych projektem odbiorców. Crowdfunding realizowany jest zazwyczaj przez serwisy internetowe stworzone w celu zbiórki pieniędzy na różne cele, w tym wspieranie innowacyjnych pomysłów na biznes.