Kraje obecnie kandydujące do Unii Europejskiej

Istnieje kilka powodów, dla których dany kraj może chcieć być częścią Unii Europejskiej. Jedną z głównych korzyści wynikających z przynależności do Unii Europejskiej jest jednolity rynek: Obywatele UE mogą mieszkać lub pracować w każdym kraju UE i sprzedawać towary bez ograniczeń.

Ponadto, jako związek 27 narodów, UE ma większą siłę globalną niż gdyby każde państwo działało osobno. Inne zalety to m.in. utrzymywanie wysokich standardów ochrony środowiska i ochrona praw człowieka.

Dzięki takim zaletom w ciągu ostatniej dekady kilka europejskich krajów złożyło wnioski o przystąpienie do UE. Niektóre kraje rozpoczęły już formalne negocjacje, podczas gdy inne nie spełniają jeszcze surowych kryteriów członkostwa w UE.

Wzrost Unii Europejskiej

Od momentu powstania Unia Europejska znacznie powiększyła swoje rozmiary. Kraje zaczęły współpracować na początku lat 50, jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), która później stała się Unią Europejską, która została sformalizowana w 1958 r.

Ostatni duży okres rozrostu miał miejsce w 2004 r., kiedy do Unii przystąpiło 10 państw. Wielka Brytania jest jedynym krajem, który kiedykolwiek przystąpił do UE, a następnie ją opuścił. Po Brexicie Wielka Brytania odłączyła się od UE 1 stycznia 2020 r.

W jaki sposób państwo przystępuje do UE?

O przyjęcie do Unii Europejskiej może ubiegać się każdy kraj, który spełnia warunki członkostwa w UE. Wymogi te znane są jako kryteria kopenhaskie i stanowią, że dany kraj musi mieć m.in. stabilną demokrację i rządy prawa oraz akceptować wszystkie przepisy UE. Po uzyskaniu statusu kraju kandydującego musi on przyjąć zasady i przepisy UE jako prawo krajowe. Jest to złożony proces, a negocjacje mogą trwać kilka lat. Zobacz, jak przebiegał proces przystąpienia polski do UE: https://www.tygodnikpolski.pl/wejscie-w-zycie-traktatu-polski-i-unii-europejskiej

Rozdziały negocjacyjne Unii Europejskiej

Rozdziały negocjacyjne UE obejmują każdy z różnych obszarów, które muszą zostać omówione podczas negocjacji akcesyjnych. Od państw kandydujących oczekuje się dostosowania prawa krajowego do prawodawstwa UE określonego w 35 rozdziałach obejmujących takie obszary jak:

 • Swobodny przepływ towarów
 • Swobodny przepływ pracowników
 • Prawo własności intelektualnej
 • Usługi finansowe
 • Unie celne
 • Sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo

Kraje kandydujące do Unii Europejskiej

Obecnie istnieje 5 krajów, które są w trakcie procesu przystąpienia do UE:

 • Albania
 • Czarnogóra
 • Macedonia Północna
 • Serbia
 • Turcja