Lokalne programy dofinansowania zbierania wody opadowej

Należy wiedzieć, że oprócz programu „Moja woda” funkcjonującego w wielu miastach i gminach uruchomiono programy, dzięki którym możemy uzyskać dofinansowanie inwestycji do łapania deszczówki. Trzeba wiedzieć, że w niektórych miastach nabór wniosków jest ciągły, w innych liczy się kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania określonego budżetu. Czasami co roku wznawiane są kolejne edycje programów dofinansowania. Szczegółowych informacji powinniśmy szukać w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej jednostki samorządowej lub w referacie zajmującym się ochroną środowiska, melioracją czy odwodnieniami. Oto przykładowe programy dofinansowania:

1). Program „Deszczówka

gromadzenie wód opadowych” w Łodzi – należy wiedzieć, że to dofinansowanie przyznawane jest na 70 procent wartości inwestycji, ale nie może przekroczyć sumy 5 tysięcy netto. Możemy je przeznaczyć na budowę ogrodów deszczowych, studni chłonnych oraz naziemnych i podziemnych zbiorników na wodę deszczową. Warto dodać, że program ten zaplanowany jest na lata 2020-2021 a wnioski są przyjmowane do 30 września 2021 roku.

2). Program „Gdańsk

Nie zalewaj!” – należy wiedzieć, że do końca 2020 roku możemy składać wnioski i dotację na małą, przydomową retencję: skrzynki rozsączające i studnie chłonne. Osoby prywatne mogą zyskać do 4 tysięcy złotych, a wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – nawet 10 tysięcy złotych.

3). Program „Choroszcz”

– warto wiedzieć, że gmina Choroszcz wspiera zakup, wykonanie i montaż elementów systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych, w tym zbiorników o pojemności nie mniejszej niż 2 m3, a także remont istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego sprawności. Dotacja jest udzielana w wysokości do 50 procent poniesionych kosztów, przy czym wynosi maksymalnie 2 tysiące złotych.

4). Program „To nie przelewki – Warszawa zbiera deszczówkę

– w mieście stołecznym Warszawa uruchomiono program, w ramach którego do 31 lipca 2020 roku mieszkańcy mogą składać wnioski o dotację na budowę zbiorników do zbierania deszczówki. Możemy otrzymać do 10 tysięcy złotych na wykonanie urządzeń retencyjno-rozsączających (na przykład studni chłonnych, skrzynek rozsączających, ogrodów deszczowych, drenaży rozsączających) oraz zbiorników retencyjnych (naziemnych lub podziemnych, szczelnych lub zapewniających wsiąkanie wody do gruntu, a także otwartych w formie oczka wodnego), z których możemy ponownie wykorzystać wodę opadową.

5). Krakowski program dofinansowania małej retencji wód opadowych

– ten program ruszył w czerwcu 2020 roku. Możemy się obiegać o dotację w wysokości 80 procent poniesionych kosztów na wykonanie podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe, jednak nie więcej niż 6 tysięcy złotych w przypadku zbiorników o pojemności do 5 m3, 8 tysięcy złotych – dla pojemności powyżej 5 m3 do 10 m3, i 10 tysięcy złotych – na zbiornik o pojemności powyżej 10 m3. Ponadto wsparcie w wysokości od 200 do 500 złotych możemy otrzymać na wykonanie naziemnego zamkniętego wolno stojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z instalacją do podłączenia do rynny. Z kolei maksymalnie 12 tysięcy złotych możemy otrzymać na system bioretencji, drenażu zbierającego wody opadowe i roztopowe oraz nawadnianie terenów zielonych, zadrzewionych oraz ogrodów.

6). Program „Wrocław – Złap deszcz!”

– należy wiedzieć, że w 2020 roku po raz drugi uruchomiono ten program, na który miasto przeznaczyło pół miliona złotych. Można było uzyskać nawet kilka tysięcy złotych dotacji na budowę urządzeń do łapania deszczówki i wykorzystania jej do celów gospodarczych. Warto wiedzieć, że w obecnym czasie program został wyczerpany.

7). Program „Gdynia – Ogrody deszczowe”

– należy wiedzieć, że projekt dofinansowania budowy ogrodów deszczowych, które zasilane są wodą opadową, został uhonorowany nagrodą dla samorządowców. W jego ramach możemy uzyskać do 10 tysięcy złotych dofinansowania. Miasto pokrywa do 60 procent udokumentowanych kosztów wykonania ogrodu.